Midnight Cup -info

Länsi-Lapin Hevosystävät ry järjestää vuosittain kesäkuussa historiallisen Midnight Cup -kilpailun. Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat lämminveriset ja pääpalkintona on vähintään 12 000 euroa! Kilpailu on ennakkomaksullinen.

Säännöt

1§ Järjestäjä

Länsi-Lapin Hevosystävät ry järjestää vuosittain Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana Midnight Cup -kilpailun.

2§ Osallistumisoikeus ja maksuaikataulu

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat lämminverihevoset, joista on maksettu osallistumismaksut seuraavan maksuaikataulukon mukaisesti:

1. erä 3-vuotiaana

2. erä 3-vuotiaana

3. erä 3-vuotiaana

4. erä 4-vuotiaana

5. erä 4-vuotiaana

Hevonen, josta on jäänyt maksuerä maksamatta säilyttää kilpailuoikeutensa, kun siitä maksetaan maksamatta jäänyt erä kaksinkertaisena seuraavan erän eräpäivään mennessä. 

Jokaisen, määrättynä vuonna järjestettävän Midnight Cup -kilpailun maksut suoritetaan erikseen ja täten kertyneet varat käytetään kulloinkin kysymyksessä olevan kilpailun palkinnoiksi. Kilpailun ensimmäinen palkinto määräytyy kilpailuun maksettujen ennakkomaksujen mukaan. Kuitenkin taataan, että ensimmäinen palkinto on vähintään 12 000 euroa.

3§ Kilpailun peruuttaminen

Länsi-Lapin Hevosystävät ry:llä on oikeus peruuttaa kilpailun, ellei loppukilpailuun ilmoiteta enintään kahdeksan hevosta tai, jos olosuhteet muuten ovat sellaiset, ettei yhdistys katso voivansa järjestää kilpailua. Kilpailun peruuttamiseen tarvitaan Suomen Hippos ry:n lupa. Siinä tapauksessa jo kertyneet maksut palautetaan takaisin hevosten omistajille.

4§ Karsintalähtöjen ja loppukilpailun säännöt

Loppukilpailu ja karsintalähdöt ajetaan 2100 metrin matkalla autolähtönä. Karsintalähdöt ajetaan samana päivänä kuin loppukilpailu.

Karsintakilpailuun hyväksytään hevoset seuraavan pistelaskutavan mukaan:

  1. annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on paras ennätys karsintakilpailun ilmoittamispäivään mennessä, jne.
  2. annetaan pienin pistemäärä hevoselle, jolla on suurin voittosumma karsintakilpailun ilmoittamispäivään mennessä, jne.

Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän yhteispistemäärän saaneelle hevoselle annetaan sijaluku 1, toiselle 2 jne. tasapisteissä ratkaisee arpa.

Hevoset jaetaan eri karsintalähtöihin seuraavan kaavion mukaisesti:

Lähtö I II III IV
  1 2 3 4
  5 6 7 8
  9 10 11 12

Mikäli saman omistajan, valmentajan tai ohjastajan hevosia joutuisi sijalukujen perusteella samaan karsintalähtöön, tasoitustenlaatija sijoittaa nämä uudelleen siten, että ne mahdollisimman hyvin noudattavat alkuperäisen pistelaskun osoittamaa asemaa.

Karsintalähtöjä ajetaan ilmoitettujen hevosten määrän perusteella ja niistä selviää loppukilpailuun seuraavasti:

Osallistujia Kasintoja Jatkoon
-12  ei karsintaa  
13-24 kaksi karsintaa 6 parasta/lähtö
25-36 kolme karsintaa 4 parasta/lähtö
37- neljä karsintaa 3 parasta/lähtö

Kilpailu ajetaan suoraan loppukilpailuna, jos karsintoihin ilmoitetaan enintään 12 hevosta. Tällöin loppukilpailun lähtöradat arvotaan.

Mikäli loppukilpailuun on pääsemässä enemmän kuin 12 hevosta tasapääjuoksun/tasapääjuoksujen takia, pääsee loppukilpailuun edellä mainitussa pisteytyksessä paremmin sijoittunut hevonen. Jos pisteet ovat tasan saa loppukilpailupaikan hevonen jolla on suurempi kokonaisvoittosumma. Jos hevosten kokonaisvoittosummatkin ovat tasan ratkaisee seuraavaksi kilpailuvuoden voittosumma. Näidenkin ollessa tasan loppukilpailuun pääsevä hevonen arvotaan.

Loppukilpailun ratajärjestys määräytyy siten, että ensin arvotaan valintajärjestys karsintalähtöjen voittajien kesken. Voittajien valittua ratansa valitaan radat toiseksi sijoittuneille, sitten kolmanneksi jne. sijoittuneille samalla periaatteella. Jos joku loppukilpailuun päässyt hevonen jää pois ennen lopullista ratavalintaa, pääsee sen tilalle samassa karsintalähdössä seuraavaksi sijoittunut hevonen, joka valitsee loppukilpailuun oman karsintalähdöissä varsinaisesti loppukilpailupaikkansa lunastaneiden hevosten jälkeen.

5§ Sääntöjen muuttaminen

Näissä säännöissä mainitsemattomilta osilta noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.

Länsi-Lapin Hevosystävät ry:n johtokunta on oikeutettu päättämään näiden sääntöjen muuttamisesta ja kaikista Midnight Cup- kilpailua koskevista asioista. Samoin Länsi-Lapin Hevosystävät ry:n johtokunta ratkaisee kaikki näitä sääntöjä koskevat tulkintaerimielisyydet. Muutokset tulee alistaa Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja

Markku Sadinmaa 
040 740 1107

 

Nuorisovastaava

Katja Blomberg
040 538 8943

Ratamestarit

Hannu Keskitalo 
040 687 2299

Martti Jänkälä 
0400 396 478

Länsi-Lapin Hevosystävät ry

Laivakankaan ravirata
Valtatie 961
95440 TORNIO

Puh. 0400 246 015
Sähköposti: info@laivakangas.fi